เกี่ยวกับเรา

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ในสมัยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชน และบุคลากรด้านกีฬา และกิจกรรมนักเรียน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทร 02 288 5572

E – Mail : Student.obec@gmail.com

Updated: 4 ธันวาคม 2023 — 10:45 น.

The Author