เดือน: เมษายน 2565

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5  มิถุนายน 2565  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

เรียน-ผอ-เขต