เดือน: ธันวาคม 2565

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

“สพฐ.–ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 18” 

วันที 18 ธันวาคม 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “สพฐ. – ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 18” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ร่วมกับฮอนด้าประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “กล้า ก้าว สามัคคี” ทีมเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของทางบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด
ที่ได้ตระหนักและได้มองเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านกีฬา และที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน ซึ่งตรงกับนโยบายของทาง สพฐ. ผมเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกีฬาวิ่ง 31 ขา นี้ จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองถึง การอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ และหล่อหลอมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความปลอดภัยและการตั้งจุดพักรถให้บริการระหว่างเส้นทางการเดินทางไป – กลับ สถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565