การสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศ ประกาศ #รางวัลพระราชทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ด้าน โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๒) ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๓) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เพื่อเข้ารับ #พระราชทานโล่เกียรติยศ และ #เกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด ดังแนบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด โหลดใบสมัคร

Updated: 5 เมษายน 2024 — 15:09 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *