หมวดหมู่: กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นำโดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และบุคลากรสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2