หมวดหมู่: กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกกรมนักเรียน

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นำโดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และบุคลากรสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2